top of page
Unicorn cards

Unicorn cards

kr 298,00Pris

De magiske, mytiske vesener av ren energi kjent som enhjørninger står klare til å hjelpe og veilede menneskeheten i dette vakre dekk av bekreftelser, som har en unik enhjørning på hvert kort.

Ved å innstille pakken og tegne et kort får brukerne tilgang til enhjørningens visdom for å hjelpe med meditasjon eller daglig navigering. De enkle budskapene om veiledning og inspirasjon vil være velkomne for både voksne og barn som strever for å få kontakt med seg selv og forbedre deres indre liv. Populariteten til Diana Cooper's Angels of Light Cards, som har solgt over 80 000 pakker siden oktober 2001, er en indikasjon på bare hvor populære UNICORN CARDS kommer til å bli. Det Diana gjorde for Angels for syv år siden, skal hun nå gjøre for Unicorns ... alle vil ha en pakke med disse kortene til eget bruk. Dette settet med kort kan brukes på flere nivåer, fra å bare velge en kort for dagen eller uken og justere meldingen fra Unicorns for å følge instruksjonene i det medfølgende brosjyren om hvordan du arbeider med kortene. 44 full col-kort

 

The magical, mythical beings of pure energy known as unicorns stand ready to help and guide humanity in this beautiful deck of affirmations, which features a unique unicorn on every card. By attuning to the pack and drawing a card, users gain access to the wisdom of unicorns to help with meditation or daily navigation. The simple messages of guidance and inspiration will be welcome to both adults and children striving to connect with themselves and improve their inner lives.The popularity of Diana Cooper's Angels of Light Cards, which have sold over 80,000 packs since October 2001 is an indication of just how popular the UNICORN CARDS are going to be. What Diana did for Angels seven years ago she is now going to do for Unicorns… everyone is going to want to have a pack of these cards for their own personal use.This set of cards can be used on several levels, from simply picking a card for the day or week and attuning to the message from the Unicorns to following the instructions in the accompanying booklet on how to work with the cards.44 full col cards

bottom of page