top of page
Oracle of the fairies

Oracle of the fairies

kr 349,00Pris

Oracle of the Fairies er et moderne dekk for folk som elsker naturen og vet at det er mer i livet enn det som kan sees med våre fysiske øyne - bruk dette oraklet som portalen til eventyrmagi og manifest din vei til underlige ufortalte !

Oracle of the Fairies er skapt av Karen Kay, den berømte feekommunikatoren, og vil lede deg til å oppsøke eventyrvisdom og motta konkrete svar som vil gi inspirasjon og løsninger på hverdagsspørsmål. Hver lesing vil dele positiv og praktisk feinnsikt, direkte relatert til din unike energi og personlige forhold.

Bruk denne kortstokken som et verktøy for å utvikle din egen vei i livet med visdom og selvtillit - enkelt å gjøre når du lett kan kommunisere med dine eventyrguider gjennom disse kortene! '[Karens] evne til å bringe mennesker sammen i et gledelig og kreativt rom har vokst. fra små samlinger til de store begivenhetene hun nå er vert for.  

Brian og Wendy Froud, forfattere av Brian Froud's Faeries 'Tales

 

Oracle of the Fairies is a modern deck for people who love nature and know that there is more to life than what can be seen with our physical eyes - use this oracle as the portal to the realm of fairy magic and manifest your way to wonders untold! Created by Karen Kay, renowned fairy communicator, Oracle of the Fairies will guide you to seek out fairy wisdom and receive concrete answers that will bring inspiration and solutions to everyday questions. Each reading will share positive and practical fairy insight, directly related to your unique energy and personal circumstances. Use this deck as a tool to forge your own path in life with wisdom and confidence - easily done when you can readily communicate with your fairy guides through these cards!'[Karen's] ability to bring people together in a joyous and creative space has grown from small gatherings to the major events she now hosts.' - Brian and Wendy Froud, authors of Brian Froud's Faeries' Tales

bottom of page