top of page
Angel cards for children

Angel cards for children

kr 298,00Pris

Disse vakkert utformede kortene med engelillustrasjoner vil inspirere og glede både små barn og deres foreldre. Engler er en veldig kjent del av et barns liv, hvis levende fantasi fremdeles er uforstyrret av for mange påvirkninger fra voksnes ofte mer praktiske virkelighet. Disse fargerike kortene vil oppmuntre den naturlige tendensen til små barn til å få kontakt og leke med englene sine, å oppleve disse kjærlige vesener som venner som gir dem støtte og trøst, og en følelse av identitet og betydning.

 

These beautifully crafted cards with angel illustrations will inspire and delight small children and their parents alike. Angels are a very familiar part of a child’s life, whose vivid imagination is still undisturbed by too many influences from the often more practical reality of adults. These colourful cards will encourage the natural tendency of young children to connect and play with their angels, to experience these loving beings as friends who give them support and comfort, and a sense of identity and importance.

bottom of page