top of page
Native american tarot deck

Native american tarot deck

kr 359,00Pris

En rekke indianerstammer er autentisk representert i dette tarotdekket.

Har fulle scener i dagliglivet, folklore og symboler.

 

Indianer Tarot er hentet fra de fire hjørnene i Nord-Amerika: Eastern Nations, Plains Nations, Southwest Nations og Northwest Nations. Kortene er informert av en rekke indianerstammer, inkludert Apache, Arapaho, Cherokee, Cheyenne, Chippewa, Comanche, Hopi, Huron, Inuit, Iroquois, Kiowa, Navaho, Papago, Pima, Pueblo, Shawnee, Sioux og Yaqui. Dette dekket er ikke begrenset til standardtolkninger av tradisjonelle illustrasjoner, men gjenspeiler ånden og betydningen av Native American Way. Inspirert av sammensmeltingen av europeiske og indianere, blir korttitlene og illustrasjonene modifisert på både åpenbare og subtile måter. Bestående av 78 kort, delt inn i 22 Major Arcana og 56 Minor Arcana. De fire dressene til Minor Arcana er kniver, rør, fartøy og skjold. Hva som tradisjonelt er rettskortene er representert i indianer Tarot med stammefigurer som projiserer personlighetskrefter. De fire grunnleggende kraftessensene er: Matriarkers kraft innen åndelig Chiefs Power Potensiell Intellektuell Warriors Power Activated Material Maidens Power Flowing Emotional 108-siders hefte inneholder instruksjoner for medisinhjulspredning, Native Cross-spredning, Shining Star Spread og andre.

 

The Native American Tarot is drawn from the four corners of North America: Eastern Nations, Plains Nations, Southwest Nations and Northwest Nations. The cards are informed by a variety of Native American tribes including Apache, Arapaho, Cherokee, Cheyenne, Chippewa, Comanche, Hopi, Huron, Inuit, Iroquois, Kiowa, Navaho, Papago, Pima, Pueblo, Shawnee, Sioux, and Yaqui. This deck is not limited to the standard interpretations of traditional illustrations, but reflects the spirit and meaning of the Native American Way.

Inspired by the fusion of European and Native American ideals, the card titles and illustrations are modified in both obvious and subtle ways. Comprised of 78 cards, divided into 22 Major Arcana and 56 Minor Arcana. The four suits of the Minor Arcana are Blades, Pipes, Vessels, and Shields. What are traditionally the court cards are represented in Native American Tarot with tribal figures that project powers of personality. The four basic power essences are:

Matriarchs    Power within    Spiritual
Chiefs    Power Potential    Intellectual
Warriors    Power Activated    Material
Maidens    Power Flowing    Emotional
The 108-page booklet includes instructions for the Medicine Wheel spread, the Native Cross spread, the Shining Star Spread, and others.

 

A variety of Native American tribes are authentically represented in this tarot deck. Features full scenes of daily life, folklore, and symbols.

bottom of page