top of page
Guardian angel reading cards

Guardian angel reading cards

kr 349,00Pris

 

Alle mennesker har en skyttsengel.

Og din spesielle skytsengel valgte å være med deg i dette livet ditt på jorden.

Alt på det tidspunktet da din unnfangelse skjedde, så var den der.

Sammen med din skytsengel tilegner du deg ny kunnskap og oppleve triumfer, reiseveier og utfordringer i livet. Om du tar kontakt med den via disse kortene kan du få veiledning når du ønsker.

Disse skytsengel lesekortene er av Debbie Malone, årets australske psykiske veileder.

Kortene er en vakker samling på 36 kort med engler som hjelper deg gjennom forskjellige utfordringer og situasjoner i livet ditt.

Så vær tolmodig og åpen for den veiledningen du får fra oven.

Føl deg trygg i visshet om at skytsengelen din har din beste interesse for deg og bare vil ditt beste.

Vær i troen!

 

Engelsk tekst.

All people have a guardian angel.

And your special guardian angel chose to be with you in this life of yours on earth.

At the time of your conception it was there.

Together with your guardian angel, you acquire new knowledge and experience triumphs, journeys and challenges in life.

These guardian angel reading cards are by Debbie Malone, this year's Australian Psychic Supervisor.

The cards are a beautiful collection of 36 cards with angels that help you through various challenges and situations in your life. So be patient and open to the guidance you receive from above. Feel confident in the knowledge that your guardian angel has your best interest in you and only wants your best.

Belive!

bottom of page