top of page
  • joru-t

Beskyttelsesbønn

Verden kjemper nå mot et mørke

og en ondskap som er hard

Men forstå at dette mørket

ikke tåler lyset fra kjærlighetens hav.

Over jorden flommer nå dette lyset

Over jorden skinner kjærligheten sterkt

Forstå at det er dette lyset

som gjør at ondskapen blir sett

Mørket kan ikke gjemme seg i lyset

Lyset viser hvor ondskapen er

Etter sterkere lyset skinner

etter mer belyses den mørke hær

Så bruk det gode lyset

og la det deles der mørket er

La det stråler der ondskapen styrer

La det sprenge den onde kraft

La de lyse opp i en verden

som lever som i den svarteste natt

For når mennesker står sammen

Når de enes i kjærlighet

Når de henvender seg i bønnen

til Gud og hans evighet

Da hindres den mørke kraften

Da stoppes den mørke kult

Da deles den kjærligheten

som lyset deler og sender ut

I bønnen ligger det et ønske

om en verden i kjærlighet

Gjennom bønnen viser

mennesker ønsket

om en forenet omsorgshet

Gjennom bønnen deles også lyset

fra den evige salighet

Så ta frem den store bønnen

Ta frem lysets ord

som ble gitt til dere av sønnen

og skjenket ned til jord

La bønnen beskytte ditt hjerte

La bønnen verne din kropp

La bønnen åpne for at lyset

for mørket kan sette en stopp

Se en engel lyser for deg

Se en engel holder din hånd

den viser deg Guds nåde

og viser deg bønnens form

Bønnen skal du også legge

der du er og der du bor

Bønnen skal være

disse skrevne ord:


" Kjære Gud du allmektige

Send lyset ned til jord

Beskytt min sjel og min bolig

Og hele mitt liv på jord"

1 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page